MŪSU KULTŪRA

Pamatvērtības: Cieņa, godprātība, atbildība, inovācijas, prakse un sadarbība

Mērķis: Lai uzskatītu klientus par orientāciju, radiet vērtību, ņemiet vērā visu pušu (klientu, darbinieku, akcionāru, piegādātāju un sabiedrības) intereses un dodiet labumu sabiedrībai.

Stratēģija: Kā operators, kas integrē veikalu dekorēšanu, būvniecību un vadību, mēs zīmolu uzņēmumiem sniedzam diferencētus veikalu pakalpojumus, turpinām koncentrēties uz lielajiem klientiem un cenšamies veidot uz nākotni orientētu klientu vērtību ekoloģisko ķēdi.

Mērķis: Būt vadošajam uzņēmumam Ķīnas veikalu celtniecības nozarē.

Vīzija: Būt skaistuma vēstnesim un zaļās biznesa telpas radītājam